Deprecated: str_contains(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/quatrostrategies/halukpeksen.com/wp-includes/shortcodes.php on line 246

Deprecated: str_contains(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/quatrostrategies/halukpeksen.com/wp-includes/shortcodes.php on line 246
Haluk Pekşen: Ata dede toprağı kanuna karşı hileyle gasp ediliyor
24 Aralık 2017
TCDD SORU ÖNERGESİ
26 Aralık 2017

Haluk Pekşen: AKP eliyle hukukun çökertildiğini tarihe not düşmek için bu başvuruyu yapıyorum

Basın Bülteni - CHP Logosu

Av. Haluk PEKŞEN

Trabzon Milletvekili

 

CHP Trabzon Milletvekili Av. Haluk Pekşen’in Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevat İşlek hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yaptığı şikayet başvurusu ile ilgili basın açıklaması

CHP’li Pekşen: AKP eliyle hukukun çökertildiğini tarihe not düşmek için bu başvuruyu yapıyorum

CHP’li Pekşen, Cumhurbaşkanı’nı tehdit ettiği iddiasıyla fezleke düzenleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevat İşlek hakkında görevinin gereklerine aykırı hareket etmek, hukuka aykırı eylem ve işlemleri ile ilgili denetim, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılması talebiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayette bulundu.

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevat İşlek hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yaptığı şikayet başvurusu ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tehdit suçunun işlendiği iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hakkında fezleke düzenlendiğini belirten Pekşen, “Daha önce söylemiştim böyle bir iddianame hazırlamak için hukukçu olmamak gerekir. Eğer gerçekten bir hukukçuysanız böyle bir iddianame hazırlamazsınız. Ancak böyle bir iddianame hazırlıyorsanız kötü niyetli olmanız gerekir, o zaman da savcı olamazsınız.” dedi.
Pekşen, “Hakimler ve Savcılar Kurulu’na bu başvuruyu, fezlekeyi ciddiye aldığım için değil ama Türk hukuk tarihine geçmesi için yapıyorum. Gelecek yıllarda görev alacak hukukçu arkadaşlarımızın bu belgeleri inceleyerek nasıl fezleke düzenlenmemesi gerektiğini görmeleri için yapıyorum. Türk hukuk tarihine bir not düşmek için yapıyorum. AKP’nin elini atıp da çökertmediği hiçbir alan kalmamıştı. İşte hukukun hali ortada. İleride Türkiye’nin bu dönemki tarihi yazılırken hukuk sisteminin nasıl çökertildiği, nasıl işlemez hale geldiği görülsün diye, ibretlik bir belge olsun diye bu başvuruyu yapıyorum.” diye konuştu.
Pekşen’in, Cumhuriyet Başsavcı Vekili hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na sunduğu başvuru dilekçesinde “Savcılık makamının, görevi gereği öncelikle müşteki şikâyetine konu müvekkilin sözleri bir bütünlük içerisinde değerlendirilerek, gerçekten tehdit suçunun unsurları oluşup oluşmadığı konusunda bir değerlendirme yapılması gerekirken, müşteki iddialarını hiçbir araştırma yapmaksızın peşinen doğru kabul eden bir anlayışla fezleke tanzim edilmiştir.” görüşüne yer verildi.
Dilekçede, Başsavcı Vekili tarafından düzenlenen fezlekede yalnızca müşteki tarafın ileri sürdüğü iddialara yer verilmekle yetinildiği, delillerin değerlendirilmesi ve sonuç bölümünde ise müvekkile ait hangi açıklamanın hangi gerekçelere dayalı olarak suçun unsurlarını taşıdığı sonucuna varıldığı konusunda açıklamaya yer verilmediği kaydedilerek, Savcının, gerek ulusal gerekse uluslararası yasalar ile uluslararası alanda kabul edilen ve HSK tarafından da benimsenen savcıların ve hâkimlerin görevlerine ilişkin ilkelere aykırı davrandığı ifade edildi.
“Anayasa, Ceza Muhakemesi Kanunu, uluslararası yargı etiği ilkeleri ile Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri doğrultusunda, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek resen soruşturma ilkesini ihlal eden ve Türk Ceza Kanununa aykırı şekilde somut olay bakımından suç unsurları oluşmadığı halde milletvekillerinin Anayasal görevlerini icra etmelerini engelleyecek mahiyette fezleke tanzim eden ilgili Cumhuriyet Savcısı hakkında gerekli denetim, inceleme, soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılmasını talep etmek üzere işbu başvurumuz zorunlu olmuştur.” ifadelerinin yer aldığı dilekçenin talep kısmında, “Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevat İŞLEK hakkında Anayasanın 144. maddesi ve 159. maddesinin 9. fıkrası ile Hâkimler ve Savcılar Kanununun 6. maddesi ve 82 vd. maddeleri uyarınca gerekli denetim, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.” denildi.


Deprecated: str_contains(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/quatrostrategies/halukpeksen.com/wp-includes/shortcodes.php on line 246

Deprecated: str_contains(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/quatrostrategies/halukpeksen.com/wp-includes/shortcodes.php on line 246